Przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy

Dbamy o bezpieczeństwo w pracy

 
  • Baner Bhp

Dbamy o przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy na podstawie m. in. ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.
Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917).