• Zwroty i reklamacje

Zwrot towarów

Przysługuje Ci prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy w terminie 14 dni.
Od umowy możesz odstąpić, składając nam oświadczenie o odstąpieniu od umowy np. poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres: info@e-koszenie.pl
Zwracany towar wyślij do nas niezwłocznie na adres: ul. Pana Tadeusza 37, 80-123 Gdańsk, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpiłeś od umowy.
Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
Upewnij się, że zwracany towar nie jest uszkodzony, zużyty, zabrudzony lub częściowo zużyty, odpowiadasz wobec nas za to zmniejszeniem wartości towaru. Zgodnie z Art. 34 ust. 4 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., w przypadku odstąpienia od umowy Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
Klient ponosi koszty i ryzyko związane z odesłaniem towaru do nas.
Nie ponosimy odpowiedzialności za towary uszkodzone lub zagubione w trakcie transportu zwrotnego. Z tego względu zalecamy korzystanie z ubezpieczeń i usługi śledzenia przesyłek pocztowych. Nie możemy dokonać zwrotu pieniędzy jeśli nie otrzymamy towaru lub potwierdzenia przyjęcia przez nas przesyłki zwrotnej.

Szczegółowe informacje na temat odstąpienia od umowy znajdziesz w naszym Regulaminie sprzedaży.

Reklamacje

Jeśli jesteś konsumentem, w przypadku gdy zakupiony u nas towar okaże się wadliwy, masz prawo reklamować go w oparciu o rękojmię. Reklamację najlepiej złożyć na adres e-mail: info@e-koszenie.pl lub drogą pocztową na adres ul. Pana Tadeusza 37, 80-123 Gdańsk.
Wadliwy towar należy wysłać na adres: ul. Pana Tadeusza 37, 80-123 Gdańsk
W związku z wadą możesz żądać:
  • wymiany rzeczy na wolną od wad,
  • usunięcia wady,
lub złożyć oświadczenie o:
  • obniżeniu ceny,
  • odstąpieniu od umowy – w przypadku wady istotnej.
Odpowiadamy względem Ciebie za wady stwierdzone przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy.
Co do zasady reklamację należy zgłosić niezwłocznie od zauważenia wady, a czas na złożenie reklamacji nie może się zakończyć przed upływem okresu odpowiedzialności sprzedawcy.
Rozpatrzenie Twojej reklamacji (ustosunkowanie się do niej) nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez nas Twojego zgłoszenia reklamacyjnego.
Więcej informacji na temat reklamacji znajdziesz w naszym Regulaminie.